Regulamin

Dziękujemy za używanie naszej strony. Musisz zrozumieć i wyrazić zgodę na Warunki Użytkowania by korzystać ze strony GetPetition.

1. Warunki Użytkowania

 • To Twoja odpowiedzialność by przeczytać te Warunki Użytkowania (dalej zwane "Warunkami") zanim skorzystasz ze strony GetPetition (dalej zwaną "Stroną Internetową"). Używając Strony wyrażasz zgodę na te Warunki Użytkowania.
 • Rezerwujemy sobie prawo do, w naszej dyskrecji, do modyfikowania tych Warunków w każdym czasie. Sprawdzaj te Warunki okresowo w poszukiwaniu zmian. Twoje dalsze użytkowanie tej strony po opublikowaniu zmian w tych warunkach będzie oznaczać Twoją akceptację tych warunków.

2. Możliwość Akceptacji Warunków

 • By używać usług GetPetition musisz potwierdzić, że masz powyżej 18 lat lub w wieku dojrzałości w Twojej lokalnej jurysdykcji, jako, że Strona nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli chodzi o nacisk GetPetition na bycie godnym zaufania, oznacza to, że jeśli zarejestrowany użytkownik ma poniżej 18 lat, GetPetition usunie konto tego użytkownika.

3. Rejestracja i Dostęp Do Strony

 • W oparciu o Twoje używanie Strony, zgadzasz się na: (i) Przedstawienie dokładnych, obecnych i kompletnych informacji o Tobie, kiedy będziesz o to poproszony przez jakiekolwiek formularze rejestracyjne na Stronie; (ii) Utrzymywanie bezpieczeństwa hasła I identyfikacji; (iii) Utrzymywać i szybko aktualizować Dane Rejestracyjne oraz inne informacje oraz przekazywać je do GetPetition, by był dokładne, aktualne i kompletne; (iv) Bycie w pełni odpowiedzialnym za całe używanie Twojego konta i za jakiekolwiek akcje, które zadzieją się w oparciu o używanie Twojego konta.
 • GetPetition tym samym daje Ci pozwolenie na użytkowanie Strony, jeśli: (i) Nie będziesz kopiować, dystrybuować czy modyfikować jakiejkolwiek części Strony bez wcześniejszej pisemnej zgody GetPetition; (ii) Nie będziesz wysyłać niezamawianych czy nieautoryzowanych reklam, spamu, łańcuszków itd.; (iii) Nie będziesz przekazywać jakiejkolwiek treści zawierającej wirusy czy inny szkodliwy kod komputerowy, pliki czy programy; (iv) Nie będziesz przerywać pracy serwerów czy sieci podłączonej do strony; oraz (v) Będziesz postępować zgodnie z tymi Warunkami.
 • Zgadzasz się nie używać lub uruchamiać jakiegokolwiek automatyzowanego system, w tym bez żadnych limitów, "robotów," "pająków" oraz "czytelników offline", które wchodzą na Stronę tak, że wysyłają więcej zapytań do serwerów GetPetition w konkretnym okresie czasu niż człowiek mógłby wyprodukować w tym samym czasie używając konwencjonalnej przeglądarki internetowej. GetPetition zastrzega sobie pozwolenie operatorów publicznych wyszukiwarek by używać pająków do kopiowania materiałów ze Strony jedynie do celów stworzenia publicznie dostępnych i do wyszukania zasobów materiałów, ale nie chache archiwów tych materiałów. GetPetition rezerwuje sobie prawo do odwołania tych wyjątków zarówno ogólnie jak i w konkretnych przypadkach. Zgadasz się nie zbierać czy przechowywać jakichkolwiek wrażliwych danych osobowych, w tym imion, nazwisk czy adresów email ze Strony, ani nie używać systemów komunikacji oferowanych przez Stronę do celów komercyjnych. Zgadzasz się nie prosić o pomoc w celach komercyjnych jakichkolwiek użytkowników Strony w szacunku dla ich Treści Wynikających Z Bycia Użytkownikiem.
 • GetPetition ma prawo do zawieszenia Twojego dostępu do Strony w swej dyskrecji, natychmiast i bez podania przyczyny.

4. Treści Użytkownika

 • Strona może pozwolić na podporządkowanie Treści przez Ciebie i innych użytkowników na Stronie (dalej zwane "Posłuszeństwem Użytkownika" lub "Treścią Użytkownika") oraz hosting, dzielenie się oraz publikowanie tych Treści. Rozumiesz, że jeśli takie Podporządkowanie Użytkownika jest publikowane na stronie, GetPetition nie gwarantuje żadnej poufności w stosunku do żadnych Treści Użytkownika. GetPetition zachowuje w pełnej dyskrecji czy opublikuje Twoje Treści Użytkownika. Będziesz w całości odpowiedzialny za Twoje Treści Użytkownika oraz konsekwencje jego publikacji.
 • Będziesz w całości odpowiedzialny za Twoje Treści Użytkownika oraz konsekwencje jego publikacji. Oświadczasz i gwarantujesz, że: Jesteś właścicielem i masz potrzebne prawa i pozwolenia do używania i autoryzowania GetPetition do używania wszelkich Praw Własności Intelektualnej w i w stosunku do jakiegokolwiek Posłuszeństwa Użytkownika, oraz by aktywować inkluzję oraz użycie tegoż jako rozważane przez Stronę i te Warunki. "Prawa Własności Intelektualnej" oznaczają jakiekolwiek i wszystkie prawa, tytuły oraz zainteresowania, czy to obce czy krajowe, w zakresie jakichkolwiek lub wszystkich sekretów handlowych, patentów, prawa autorskich, znaków handlowych, marek, know-how czy podobnych praw własności intelektualnej, jak również jakichkolwiek i wszystkich praw moralnych, praw prywatności, publicznych czy podobnych praw jakiegokolwiek typu w kontekście praw czy regulacji jakiegokolwiek rządu, regulatora czy regulatora prawnego, zagranicznego czy krajowego. Zachowujesz wszelkie swoje prawa własności w swojej Treści Użytkownika. Jednakże przekazując Treści Użytkownika do GetPetition, przekazujesz do GetPetition licencję na cały świat, na wyłączność, nieodpłatnie, wieczystej, możliwej do przekazania innym podmiotom czy transferowanej, na użytkowanie reprodukcję, dystrybucję, przygotowanie prac do pokazania i wykonywania Treści Użytkownika w połączeniu ze stroną i biznesem GetPetition (i jego spadkobiercom), w tym bez limitów redystrybucji części lub całości Treści Użytkownika (oraz prac) w jakichkolwiek formatach medialnych oraz poprzez jakiekolwiek kanały medialne.
 • Zgadzasz się, że nie będziesz wyświetlał, publikował, przesyłał czy transmitował Treści Użytkownika, które: (i) jest niesprawiedliwe czy krzywdzące pod kątem ochrony praw konsumentów jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym łańcuszków czy schematów piramidowych; (ii) są objęte prawami autorskimi, chronione przez sekrety handlowe czy prawa publiczne chyba, że jesteś właścicielem takich praw; (iii) tworzą ryzyko dla bezpieczeństwa czy zdrowia, tworzą ryzyko bezpieczeństwa publicznego czy zdrowia, naraża bezpieczeństwo narodowe czy wchodzi w konflikt z egzekwowaniem prawa; (iv) podszywa się pod inną osobę; (v) promuje nielegalne narkotyki, narusza prawa kontroli eksportu, odnosi się do nielegalnego hazardu czy nielegalnego handlu bronią; (vi) jest bezprawne, zniesławiające, bezpodstawne, grożące, pornograficzne, zagrażające, siejące nienawiść, obrażające rasowo lub etnicznie czy zachęcające do działań, które uważane są za działania kryminalne, podburzające do obywatelskiego nieposłuszeństwa, naruszające jakiekolwiek prawo, czy inaczej nieodpowiednie; (vii) wymagające kradzieży, prania pieniędzy czy terroryzmu lub; (viii) jest w inny sposób zagrażające czy oszukańcze.
 • Rozumiesz, że używając Strony możesz być narażony na Treści Użytkownika z różnych źródeł a GetPetition nie jest odpowiedzialny za dokładność, użyteczność, bezpieczeństwo czy prawa własności intelektualnej odnoszących się do tego Posłuszeństw Użytkownika. Możesz być wystawiony na Treści Użytkownika, które są niedokładne, obrażające, nieprzyzwoite czy sprzeciwiające się a Ty zgadzasz się zrzekasz się, i tym samym zrzekasz się, jakichkolwiek legalnych czy związanych z zyskiem praw czy wynagrodzeń, jakie możesz mieć w stosunku do GetPetition i ich właścicieli, członków, pracowników, agentów i/lub licencjodawców, bez uszczerbku do pełnego stanu, jaki jest możliwy przez prawo w kontekście wszystkich praw związanych ze wszystkimi sprawami związanymi z Twoim użytkowaniem Strony.
 • GetPetition rezerwuje sobie prawo do odrzucenia petycji identycznych jak już umieszczone na Stronie.
 • Podpisy czy petycje umieszczone na Stronie nie są gwarantowane, że są legalnie ważnymi podpisami, co będzie rozpatrywane, jako dowód tożsamości przez jakikolwiek rząd czy inną organizację.
 • GetPetition nie dostarczy podpisów do ich docelowych odbiorców. Użytkownik, który umieszcza jakąkolwiek petycję jest odpowiedzialny za dostarczenie podpisów do ich odpowiednich odbiorców. Wszelkie podpisy mogą być zbierane poprzez dostęp do petycji poprzez konto użytkownika, pod którym dana petycja została stworzona.
 • GetPetition ma prawo do usunięcia jakiejkolwiek Treści Użytkownika, którą publikujesz na stronie, w swej własnej dyskrecji, natychmiast i bez podania przyczyny.

5. Linki

 • Strona może zawierać linki do stron osób trzecich, którzy nie są własnością I nie są kontrolowani przez GetPetition. GetPetition nie jest związany z tymi stronami, nie ma kontroli nad tymi stronami, zakłada, że nie jest odpowiedzialny za treść, politykę prywatności czy praktyki stron trzecich. Dodatkowo GetPetition nie będzie i nie może cenzurować czy edytować treści jakichkolwiek stron trzecich. Używając Strony jasno uwalniasz GetPetition od jakiejkolwiek odpowiedzialności narosłej z Twojego użytkowania jakichkolwiek stron osób trzecich. Równocześnie zachęcamy Cię byś był świadomy, kiedy opuściłeś Stronę i przeczytać warunki użytkowania oraz politykę prywatności wszelkich stron, które odwiedzasz.

6. Usługi Premium

 • Ta sekcja odnosi się do Usług Premium oraz Usług Donacji (dalej zwanych "Usługami Premium").
 • Ze względu na natychmiastowy i niematerialny charakter Usług Premium, kiedy zapłaciłeś już za usługę, nie będziesz w stanie cofnąć subskrypcji członkowskiej lub otrzymać zwrotu pieniędzy.
 • GetPetition rezerwuje sobie prawo by w każdym czasie i od czasu do czasu modyfikować lub zaprzestać, czasowo lub stale oferowania Usług Premium (lub jakiejkolwiek ich części) powiadamiając lub nie. Kiedy GetPetition skasuje Usługi Premium nie z Twojej winy a usługi nie wrócą, GetPetition zaoferuje zwrot jakichkolwiek opłat subskrypcyjnych, które odnoszą się do jakiegokolwiek okresu po cofnięciu.
 • GetPetition może zawiesić Twoją subskrypcję w swej dyskrecji w jakimkolwiek czasie w oparciu o jej Warunki Użytkowania: (i) Twoja metoda płatności lub szczegóły są niepoprawne czy odrzucone przez PayPal z jakiejkolwiek przyczyny; (ii) Zwrócisz na swoją kartę kredytową lub debetową dłużne opłaty subskrypcyjne; (iii) Złamałeś lub GetPetition podejrzewa, że złamałeś te Warunki.
 • Jeśli Twoja subskrypcja jest zawieszona z którejkolwiek z 3 przyczyn wymienionych powyżej, nie będzie przysługiwać Ci zwrot pieniędzy.

7. Reklamy

 • Wyrażasz zgodę na posiadanie reklam w swojej petycji.
 • W celu uzyskania większej ilości informacji na temat reklam, przeczytaj naszą Politykę Prywatności.

8. Zabezpieczenie

 • Zgadzasz się na bronienie, zadośćuczynić i pozostawić bez uszczerbku GetPetition, jego powiązanych oraz ich odpowiednich przedstawicieli, dyrektorów, pracowników i agentów od i przeciwko jakichkolwiek skarg, uszkodzeń, obowiązków, strat, odpowiedzialności, kosztów czy wydatków ( w tym, ale nie ograniczając się do opłat związanych z prawnikami) wynikłymi z: (i) Twego użytkowania Strony; (ii) Twojego naruszenia tych Warunków; (iii) Twojego naruszenia tych warunków, które stosuje się do Twoich Treści Użytkownika; (iv) Twojego naruszenia praw jakichkolwiek osób trzecich, w tym bez limitów praw autorskich, własności, publicznych czy praw do prywatności; lub (v) jakichkolwiek skarg wynikłych z tego, że jedna z Twoich Treści Użytkownika wywołała szkodę u osób trzecich.

9. Oświadczenia

 • GetPetition nie jest odpowiedzialne lub zobowiązane w jakikolwiek sposób za jakiekolwiek Treści Użytkownika czy Treści Osób Trzecich umieszczonych na Stronie lub w połączeniu z Serwisem, czy to umieszczone czy spowodowane przez Użytkowników Strony lub przez jakikolwiek sprzęt czy oprogramowanie powiązane z lub użytkowane na Stronie lub Serwisie. Pomimo, że przedstawiamy zasady dla Użytkowników, dotyczące zachowania i publikowania, nie kontrolujemy i nie jesteśmy odpowiedzialni za to, co Użytkownicy publikują na Stronie i nie jesteśmy odpowiedzialni za obraźliwe, nieodpowiednie, obsceniczne, bezprawne czy inaczej sprzeczne treści, na które możesz natrafić na Stronie lub w powiązaniu z jakimikolwiek Treściami Użytkownika czy Treściami Osób Trzecich. GetPetition nie jest odpowiedzialny za zachowanie czy to online czy offline jakiegokolwiek Użytkownika Strony czy Usług.
 • Strona i Usługi mogą być czasowo niedostępne w celach naprawy lub innych przyczyn. GetPetition zakłada, że nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek błędy, ominięcia, wtargnięcia, usunięcie czy defekt, opóźnienie w operacjach czy transmisji, błąd w komunikacji, kradzież czy zniszczenie czy nieautoryzowane wtargnięcie do komunikacji użytkownika. GetPetition nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek problemy czy techniczne niefunkcjonowanie jakichkolwiek linii telefonicznych czy sieci, systemów komputerowych online, serwerów, providerów, wyposażenia komputerowego, oprogramowania, błędów w emailach czy problemów technicznych związanych z natężeniem ruchu na łączach w Internecie na jakiejkolwiek Stronie lub ich kombinacji, w tym uszkodzenia czy uszczerbek w stosunku do komputera Użytkowników czy innych osób lub wynikających z uczestnictwa czy pobieraniu materiałów powiązanych z Siecią i/lub w powiązaniu z Serwisem. W żadnym razie GetPetition nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek straty czy uszkodzenia, w tym utratę czy uszkodzenie jakiejkolwiek Treści Użytkownika czy osobiste uszkodzenia czy śmierć wynikłą z użycia Strony czy Usług przez kogokolwiek, jakiekolwiek Treści Użytkownika oraz Treści Osób Trzecich publikowane na lub poprzez Stronę czy Usługi lub transmitowane do Użytkowników lub jakakolwiek interakcja pomiędzy Użytkownikami Strony, czy to online czy offline.
 • GetPetition implementuje systemy ochrony danych i procedur na tej Stronie. Pomimo, że takie systemy i procedury redukują ryzyko nieautoryzowanego wejścia do komputerów Strony, nie oferują pełnego bezpieczeństwa. Dlatego GetPetition nie gwarantuje, że usługi na stronie są całkowicie odporne na nieautoryzowany dostęp do informacji, które są na niej przechowywane.
 • STRONA, USŁUGI ORAZ TREŚCI NA STRONIE SĄ PRZEKAZYWANE ,,TAKIE JAKIMI SĄ” A GETPETITION ZASTRZEGA, ŻE WSZELKIE REPREZENTACJE I NAKAZY CZY TO WYRAŻONE CZY NAŁOŻONE, W TYM NAKAZY NAŁOŻONE BEZ LIMITU NA TYTUŁ, MOŻLIWOŚCI HANDLONIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ I NIE OBIECUJE JAKICHKOLWIEK SPECJALNCH REZULTATÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM STRONY I/ORAZ USŁUG. GETPETITION NIE TWIERDZI CZY NIE NAKAZUJE, ŻE TREŚCI CZY MATERIAŁY NA TEJ STRONIE SĄ DOKŁĄDNE, KOMPLETNE, RZETELNE, AKTUALNE CZY WOLNE OD BŁĘDÓW LUB, ŻE STRONA CZY JEJ SERWERY SĄ WOLNE OD WIRUSÓW CZY INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW. TYM SAMYM, POWINIENEŚ BYĆ UWAŻNY W UŻYTKOWANIU STRONY CZY POBIERANIU JAKIEJKOLWIEK TREŚCI CZY MATERIAŁÓW ORAZ UŻYĆ DOBREGO OPROGRAMOWANIA BY WYKRYĆ I UNIESZKODLIWIĆ WIRUSY.
 • GetPetition rezerwuje sobie prawo do zmiany jakiejkolwiek treści na Stronie i jakiekolwiek Usługi oferowane przez Stronę w jakimkolwiek czasie bez powiadamiania. Odwołania do jakichkolwiek produktów, usług, procesów czy innych informacji, przez nazwę handlową, producenta, dostawcę nie konstytuują czy nie wymagają poparcia, sponsorowania czy rekomendacji tegoż, lub jakiegokolwiek innego związku przez GetPetition.

10. Różne

 • Zgadzasz się na otrzymywanie emaila od GetPetition związanego z petycjami, które zamieszczasz na tej stronie.
 • Zgadzasz się, że: (i) Strona będzie w całości znajdować się w Izraelu, oraz (ii) Strona będzie stroną pasywną, która nie daje możliwości osobistej jurysdykcji nad GetPetition, szczegółowej czy ogólnej, w jurysdykcji innej niż państwa Izrael. Te Warunki Użytkowania będą zarządzane przez wewnętrzne, szczegółowe prawo Państwa Izrael, bez respektowania konfliktów wynikłych z zasad prawnych. Jakiekolwiek skargi czy konflikty pomiędzy Tobą a GetPetition, które wynikną w całości lub części w związku ze Stroną będą rozstrzygane tylko i wyłącznie przez sąd odpowiedniej jurysdykcji zlokalizowany w Tel Awiw, Izraelu.
 • TY I GETPETITION ZGADZACIE SIĘ, ŻE JAKIKOLWIEK SKUTEK DZIAŁAŃ WYRASTAJĄCY Z LUB ZWIĄZANY ZE STRONĄ GETPETITION MUSI ROZPOCZĄĆ SIĘ W PRZECIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD NASTĄPIENIA DZIAŁAŃ. W INNYM PRZYPADKU TAKIE SKUTKI DZIAŁAŃ BĘDĄ PERMANENTNIE ZABRONIONE.